Tag Archives: yapı denetim şirketleri

Türkiye’deki Yapı Denetim Sektörü

Published / by administrator / Leave a Comment

Geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetler ve bu afetlerden sonra yaşanan ağır can ve mal kaybı günümüzde yapı denetim sektörü ve önemini öne çıkarmıştır. 1999 depreminde en fazla can kaybı Yalova, Sakarya ve İstanbul’da meydana gelmiştir. Yapı denetimi günümüzde kanunlarla zorunlu hale getirilmiş bir uygulamadır ve son derece faydalıdır.

Peki, Türkiye’de yapı denetim sektörü nasıl çalışmaktadır?

Yapı Denetim Nedir?

Yapı denetim inşaatlar henüz başlamadan başlayan bir süreçtir ve yapılacak olan binaların başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlere karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Bu süreçte yapı denetim firmaları binaların uygunluğunu denetler ve temel aşamasından önce başlayan ve binanın tamamlanmasına kadar süreçte inceleyen bir rol üstlenmektedirler.

Yapı Denetiminin Önemi

Eskiden denetlenmeden yapılan binalarda müteahhitler daha çok kar elde etmek için son derece şık görünen ancak malzemesi ve işçiliği ucuz olan binalar yapmışlardır. Müteahhit olmak için herhangi bir eğitim ve yeterlilik gerekmediği için müteahhitlerin bir kısmı son derece dayanıksız binalar yapmışlardır.

Bina yapılacak olan zemin incelenmeden, kaç kat yapılabileceği incelenmeden yapılan dev binaların bilançolarını ülke olarak 2000’li yıllardan önce fazlaca ödemiş bulunmaktayız. Marmara depreminde yaşanan ağır can ve mal kayıpları bina yapımında nelerin ele alınmasını gözler önüne sermiştir. Kayıp giden hayatlar, yıkılan binalar ve yaşanan acılar günümüzde yapı denetimin önemi hakkında fikir sahibi olmamızı maalesef acı bir şekilde gözler önüne sermiştir.

yapı denetim hizmeti

Yapı Denetim Nasıl Yapılmaktadır?

Yapı denetim, yapı denetim şirketleri tarafından yapılan bir değerlendirme ve kontroldür. Yapı denetim şirketleri kanunlar gereği sektörde en az 12 yıllık deneyime sahip mimar ve mühendislerden oluşmaktadır ve bu uzmanlar binaları henüz proje aşamasındayken denetlemeye başlamaktadırlar.

Yapı denetim son derece önemli bir konu haline geldiği ve yapı denetim yönetmeliği ile koruma altına alındığı için müteahhitler yapı denetim yaptırmadan inşaatlara başlayamamaktadır. Şayet proje veya inşa aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılırsa binanın yapımı durdurulabilmektedir.

Yapı Denetim Kuralları

Yapı denetim kuralları, yapı denetim yönetmeliği içerisinde açıkça belirtilmiştir. Pek çok parametrenin bir arada düşünülerek fiyatlandırma yapıldığı bu işlemde her mimar ve mühendisin denetleyebileceği belirli bir metrekare bulunmaktadır. Şayet yapılan bina bir mimar ve mühendisin bakabileceği alandan daha fazla ise başka mimar ve mühendisler denetimin kalanını yaparlar.

Yapı Denetimde Yaptırımlar

Yapı denetim şirketleri, yasa ve yönetmelikte açıkça belirtilmiş olan esaslara harfiyen uymak zorundadır. Örneğin yapı denetim şirketinin belirli şiddetteki depreme dayanabileceği hakkında onay verdiği bina o şiddetteki bir depremde hasar görürse şirket ciddi para ve hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Aynı şekilde yapı denetim yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olmayan malzeme ile yapılan binaların tamamlanması da söz konusu değildir.

Yapı Denetim Fiyatları

Hizmet bedeli olarak da bilinen yapı denetim fiyatları binanın bitirilme süresi, metrekaresi, yüksekliği gibi özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. İnternet üzerinden yapı denetim hesaplayıcıları ile kabaca yapı denetim fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yapı Denetim Sektörüne Verilen Önem

Günümüzde yasal bir zorunluluk olması nedeniyle yapı denetime büyük bir önem verilmektedir; ancak yapı denetim şirketlerinin sayıları arttırılarak ve yetkileri genişletilerek çok daha dayanıklı ve sağlıklı binalar yapılabilecektir.

Daha fazla bilgi için Elmas Yapı Denetim firmasını ziyaret edebilirsiniz.