Tag Archives: güneş enerjisi

Güneş Enerjisi Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Published / by administrator / Leave a Comment

Güneş enerjisi hiçbir zamanın kaynağı tükenmeyecek sınırsız Enerji kaynaklarından biri olduğu için son yıllarda fosil yakıtlarının doğaya verdiği zarar ve kaynakların yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmasıyla bir kez daha derinlemesine araştırılan bir enerji kaynağı oldu.

Bu araştırmalar dünyanın dört bir yanında bilim çevrelerinde olumlu neticeler ortaya çıkardı. Harcanan milyonlarca dolarlık AR-GE çalışmaları olumlu neticeler verdi.

Pekiyi Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşüyor?

Güneş enerjisi solar panel sistemleri ile elde edilmektedir. Hidrojen atomlarını helyum atomuna dönüştürürken ortaya çıkan devasa kütleye sahip fotonları uzaya yayan güneşten yansıyan ışınlar, gezegenimizi hem aydınlatmakta hem de ısıtmaktadır Fakat güneşin canlılar için cömertliği bununla sınırlı değildir. Güneşin ışınları kararsız elektronlara sahip Atomların elektronlarını sökmek ve bir elektron akımı oluşturmak için de kullanılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi bu fikir temel alınarak geliştirilmiştir.

Kaç Şekilde Elektrik Enerjisi Oluşturulabilir?

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek temel olarak iki ana kısımda incelenmektedir ki, bunlardan biri ısı yolu ile  suyun buharlaştırılması ve oluşturulan buhar gücünün tribünleri yansıtılarak bir dönme hareketinin sağlanması sonucu Elektrik üretmek; bir diğer yol ise fotovoltaik sistemler ile  yapı olarak oluşturulan silikon paneller arasında farklı kutuplarda elektron akımını sağlamak üzere Serbest yörüngedeki elektronları koparmak yöntemidir.

N tipi yarı iletken ve P tipi yarı iletkenler arasında elektron akışının sağlanması için silisyum eriyiğine fosfor eklenerek negatif özelliği fazla olan N tipi yarı iletken oluşturulmakta ve dış yörüngedeki elektronlar Güneşten gelen fotonların enerjisiyle P tipi iletkene doğru hareket etmektedir. Silisyum Bor eklenmesiyle pozitif Kutup oluşturulmakta ve böylece elektron akışı sağlanarak düşük bir elektrik akımı meydana getirilmektedir. Bu akımın oluşturulması için özel olarak geliştirilmiş güneş panellerinin Güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalması gerekiyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca sürekli çalışabilen bu paneller için üretici firmaların verdiği garanti 20 yıl -25 yıl arasında değişmektedir. Üretilen elektron hareketi, akü grubuna şarj edilmekte ve gece güneşin olmadığı zamanlarda depolanan elektrik enerjisi çeviriciler yardımı ile evlerimizde kullandığımız 50 Hz 220 volt AC elektriğe dönüşebilmektedir.

Küçük yaşam yerlerinden devasa fabrikalar kadar her alanda güneşin ısıttığı her noktaya solar panel sistemleri kurulabilir.

Güneş Enerji Santrallerinin Avantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en sık kullanılan kaynak güneş enerji santralleridir. Bunun nedeni avantajlarının fazla olmasıdır.

 • Oynar bir mekanizma yoktur
 • Sürekli bakım gerektirmez
 • Çok uzun yıllar verimli olarak çalışır
 • Üretilen enerji 10 yıl Devlet tarafından satın alınır
 • Masraflar 6 yıl içinde amortise edilir.
 • Kurulumu kolaydır
 • Büyük kâr getirir
 • Verimli olmayan tarlalara kurularak tarlaların işe yarar hale getirilmesi sağlanır
 • Şebekeye bağımlı ON-GRİDE ve şebekeden bağımsız OFF-GRİDE sistemler olarak tasarlanabilirler.

Güneş Enerji Santrallerinin Dezavantajları

 • Gerekli izinlerin alınması kolaylaştırılmış olsa da bir çok zorlu işlem girişimcileri bekler.
 • Periyodik olarak akü gruplarının bakımı ve değişimi gerekir. Bu süre 2 yıl ile 5 yıl arasında değişebilir.
 • 10 yıl satın alma garantisi devlet tarafından verilmektedir. Bu süre büyük ölçekli elektrik santralleri için kısa olabilir.
 • Sistemin kameralar ve özel güvenlik elemanları ile dış ortam şartlarından korunması ve izlenmesi gerekir.

Akü grupları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler

Solar panel sistemleri için sıradan akü grupları kullanılamaz. Araba akülerinden farklı olarak sistemi en az bir hafta besleyecek geç deşarj olabilen solar akü grupları kullanılmalıdır. Ayrıca akülerin sıcak hava şartlarında olumsuz etkilenmesi gibi dezavantajları vardır. Bu nedenle toplam kapasitenin 8 saat 10-saat ve 100-saatlik seçilmesi gerekebilir.